Allmänna Villkor

Grund/Plint - Modulhus egenutvecklade grundlösning
Plintar/ grund skall vara på plats vid leverans. Det finns en framtagen manual för detta som skickas till kund i god tid innan leverans. Är inte grunden färdigställd vid leverans eller inte i enlighet med ritning har Modulhus rätt att leverera till lämplig plats på kundens tomt. Kunden får stå för montering och dom eventuella tillkommande lyftkranskostnader efter färdigställande av grund.

Elanslutning
Kopplingspunkt är förberedd på Attefallshuset.

Anslutning ombesörjes av kunden.
Anslutning av vatten och avlopp I det fall ni har beställt Attefallshus med badrum och/eller kök behöver ni ansluta vatten och avlopp. Anslutning ombesörjes av kunden.

Hängrännor
Hängrännor och stuprör är inte monterade för att inte skadas under transport. Dessa monteras av oss i efterhand.

Leveranstid och villkor
Normal beräknad leveranstid är ca 6-9 veckor från inbetalning av första delbetalningen av produktionskostnaden. Datum när huset ska levereras bestäms i samråd med kund skriftligen. Transport sker med externt anlitad speditör. Transportunderlag CMR kommer att förmedlas till kund. Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen. Attefallshuset anses levererat när huset står vid tomtgräns.

Transport/Lyftkran
Modulhus ansvarar för frakten till kundens tomt och att denna är försäkrad. Standard lyftkran ombesörjes av Modulhus, är tomten svåråtkomlig kan Modulhus behöva ta in en större lyftkran, extraavgifter för detta kommer att debiteras kunden.

Transportskada / Reklamation
Vid eventuell skada under transport är det bästa att dokumentera så mycket som möjligt med fotografier. Modulhus bistår med att reklamera till speditionsbolag. Åtgärder för att reparera transportskador kan ske via Modulhus egna hantverkare eller så anlitar vi lokala hantverkare för att åtgärda eventuella skador. Transportskada är inte att hänvisa som ofullständig leverans. Eventuell reklamation ska ske inom 8 dagar efter leveransdagen. Modulhus Attefallsbostäder AB ansvarar för en eventuell lösning vid skador under transport.

Betalningsvillkor
Ansökning av bygganmälan ingår i priset. 25.000 kr betalas vid bokning/avtalsskrivning. 50% av totalbelopp erläggs när startbesked är mottaget. Resterande belopp betalas när huset är färdigbyggt i fabrik väntan på trasnport. 10% Regleras när hus är monterat och slutbesiktning med kund är utfört och godkännes skriftligen. Betalning sker med 0 dagars betalningsvillkor. Detta kan ske genom en betalning till Bankgiro 5199-6494 (Modulhus Attefallsbostäder Sverige AB) Modulhus äger full äganderätt av levererat hus tills dess att full likvid för Attefallshuset erlagts till oss.

Ångerätt
Om Modulhus Attefallsbostäder AB påbörjar produktionen efter inbetald handpenning på uppdrag av kund gäller inte ångerrätten av det som hållits betalt.

Övrigt
Attefallshusets mått kan komma att förändras efter konstruktionsritning. Även produkter kan komma att ersättas mot likvärdig. Modulhus ansvarar ej för ev. repor och färg avskavningar som kan uppkomma av vegetation. Attefallshuset byggs av trävaror vilket är ett levande material som rör sig p.g.a. skiftningar i luftfuktighet, olika torrtider m.m. Detta är något som man får räkna med. Även kvisthål och andra naturliga variationer i träet kan förekomma. Bredd mellan skarvar, lister och hörn kan variera. Dörrar och fönster kan sättas sig under leverans eller om huset inte står i våg, detta kan justeras efter leverans med domkraft och kilar.

Ansvarsbegräsning
Huset ska endast användas till det som det är avsett till, eventuella anpassningar eller ombyggnationer ansvarar inte Modulhus Attefallsbostäder AB för.

Ritningar
Alla våra ritningar tillhör Modulhus Attefallsbostäder Sverige AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL). De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande. De får endast användas för personligt bruk.

Leveransvillkor
Huset transporteras från våran fabrik i Estland och hanteras av extern speditör, därav kan man inte ange ett exakt leveransdatum före huset är helt färdigställt och leverans bokad och bekräftad av speditör och färjebolaget.

För att ett exakt leveransdatum skall kunna beräknas behöver man se över logistiken hos lastbilar, färjor, monteringsteam samt kranfirma. Alla dessa discipliner är väsentliga för en trygg leverans och en trygg transport. Vanligtvis tar det cirka 2 månader från den dagen när kommunen har godkänt startanmälan och huset har satts i produktion. Vi räknar gärna ut ett möjligt leveransdatum till dig men exakt dag för leverans anges när färjan, lastbil och kranbil är bokad.

Transport
Transport ingår i alla storstäder.
Vi levererar i hela Norden samt vissa delar utav Europa. Är huset bredare än 350cm tillkommer kostnad för bred last. Skall huset leveras 20km + utanför storstäderna kan de tillkomma en ersättning för följebil. Dessa är kostnader som kunden står för.

När huset anländer i hamn
Leveransdagen som kunden fått utav modulhus kommer ägnas åt att leverera huset. Direkt efter att huset har anlänt i hamn körs det ut till bestämd destination. Modulhus kommer tidigt på morgonen. Går allt som planerat skall Modulhus vara klara på kvällen samma dag.

DAP - Drop at place
Skulle det vara fel på grunden/markarbetet där huset skall stå eller att lyftkranen inte kan nå, har modulhus rätt att ställa av huset på kundens tomt.

Besiktning
Innan huset lyfts av till kundens tomt görs en besiktning av Modulhus egna besiktningsman.

Modulhus Attefallsbostäder AB har alltid rätt att avsäga sig försäljning och leverans av Attefallshus och modulhus anser att en trygg leverans inte är möjlig att utföra pga destinationsrutt eller förhållanden på intressentens tomt.