Här har vi samlat all kontakt-information på alla kommuner i Stockholm.

Båstads kommun

Tfn: 0431-770 00
E-post: bygglovsavdelningen@bastad.se
Besöksadress: Vångavägen 2
Webbplats: www.bastad.se

Skicka din bygglovsansökan till:

Båstads kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 269 80 Båstad

Danderyd kommun

Tfn: 08-568 912 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@danderyd.se
Besöksadress: Mörby centrum, Information Danderyd, plan 4
Webbplats: www.danderyd.se

Skicka din bygglovsansökan till:

Stadsbyggnadskontoret Box 74, 182 11 Danderyd

Haninge kommun

Tfn: 08-606 70 00, 08-606 83 72 E-post: bygglovscenter@haninge.se
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2
Webbplats: www.haninge.se

Skicka din bygglovsansökan till:
Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovsenheten, 136 81 Haninge

Huddinge kommun

Tfn: 08-535 366 00
E-post: msb.kundtjanst@huddinge.se
Besöksadress: Sjödalsvägen 29
Webbplats: www.huddinge.se

Skicka din bygglovsansökan till:

Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Håbo kommun

Tfn: 0171-525 00
E-post: bygglov@habo.se
Besöksadress: Centrumleden 1, Bålsta
Webbplats: www.habo.se

Skicka din bygglovsansökan till:

Håbo kommun Byggavdelningen 746 80 Bålsta

Järfälla kommun

Tfn: 08-580 28 500
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg
Webbplats: www.jarfalla.se

Skicka din bygglovsansökan till:

Järfälla kommun, Bygglovenheten 177 80 Järfälla

Knivsta kommun

Tfn: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se
Besöksadress: Ängbyvägen 8, Knivsta
Webbplats: www.knivsta.se

Skicka din bygglovsansökan till:

Knivsta kommun, Bygg & Miljö 741 75 Knivsta

Lidingö stad

Tfn: 08-731 30 00, 08-731 33 22 E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Besöksadress: Stockholmsvägen 50
Webbplats: www.lidingo.se

Skicka din bygglovansökan till:

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö stad

Nacka kommun

Tfn: 08-718 94 46
E-post: stadsbyggnad@nacka.se
Besöksadress: Granitvägen 15
Webbplats: www.nacka.se

Skicka din bygglovansökan till:

Nacka kommun, Bygglovenheten 131 81 Nacka
Digital ansökan skickas via www.mittbygge.se

Stockholms stad

Tfn: 08-508 26 000
E-post: stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se
Besöksadress: Fleminggatan 4, Stockholm
Webbplats: www.stockholm.se/ByggaBo/ bygglov

Skicka din bygglovansökan till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314, 104 20 Stockholm
Digital ansökan skickas via e-post till stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

Tyresö kommun

Tfn: 08-578 291 00
08-578 294 63, 08-578 292 80 E-post: kommun@tyreso.se
Besöksadress: Marknadsgränd 2
Webbplats: www.tyreso.se

Skicka din bygglovansökan till:

Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö

Täby kommun

Tfn: 08-555 590 40
E-post: tekniska.kontoret@taby.se
Besöksadress: Stationsvägen 13, Roslags-Näsby
Webbplats: www.taby.se

Skicka din bygglovansökan till:

Täby kommun, Stadsbyggnadsnämnden 183 80 Täby

Upplands Väsby kommun

Tfn: 08-590 970 00, 08-590 974 05
E-post: upplands.vasby@upplandsvasby.se
Besöksadress: Dragonvägen 86
Webbplats: www.upplandsvasby.se

Skicka din bygglovansökan till:

Stadsarkitektkontoret
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Digital ansökan skickas via e-post till www.mittbygge.se

Örebro kommun

Tfn: 019-21 13 20
E-post: stadsbyggnadsservice@orebro.se
Besöksadress: Åbylundsgatan 8 A, Örebro
Webbplats: www.orebro.se/bygglov

Skicka din bygglovansökan till: Örebro kommun, Stadsbyggnad, Box 33400, 701 35 örebro Digital ansökan lämnas via www.orebro.se/bygglov