Attefallshus regler 2024 - Vad gäller?

Att bygga ett attefallshus är en investering som kräver noggrann planering och förståelse för regler och bestämmelser. Vi på Modulhus.se förstår vikten av att erbjuda omfattande vägledning för att underlätta processen för våra kunder. I denna guide kommer vi gå igenom detaljerade steg och regler för att bygga ett attefallshus som uppfyller alla krav och som du kommer att vara stolt över.

Här kan du läsa om de nya Attefallsreglerna 2023 som gäller när du ska bygga ett Attefallshus på din tomt och vad du bör tänka på när du vill bygga ett hus utan bygglov.

Attefallshus regler

Sedan den 1 mars 2020 får man med nya Attefallslagen bygga ett Attefallshus på 30 kvadratmeter istället för 25 kvadratmeter – en så kallad “Bolundare”. Den tidigare Attefallslagen trädde i kraft den 2 juli 2014 efter att bostadsministern Stefan Attefall därav namnet.

 

Attefallshus storlek

Ett Attefallshus kan inte överskrida en maximal storlek på 30 kvm. Den högsta tillåtna nockhöjden är begränsad till 4 meter. Dessa hus kan byggas med faciliteter såsom kök, badrum och uppfylla kraven för året runt boende.

Attefallshus Regler Storlek

 

Byggnadsregler Attefallshus

För att få bygga ett Attefallshus så krävs det inget bygglov. Då du får uppföra huset som ett bostadshus (med kök, badrum och åretruntstandard) så kan du både använda det för eget bruk eller hyra ut.

 • För att få uppföra en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus krävs alltid att det redan finns en huvudbyggnad på tomten. I de flesta fall kan dessa hus byggas utan att söka bygglov, men det är nödvändigt att alltid anmäla byggnaden till kommunen.
 • Om du planerar att placera attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter, krävs medgivande från berörda grannar för att få bygga utan bygglov. Grannar har även möjlighet att överklaga ett startbesked för en Attefalls byggnation.
 • När det gäller avstånd från vägen är det viktigt att notera att om huset är närmare vägen än 6 meter, mäts nockhöjden från gatunivån. Normalt sett får inte attefallshuset placeras närmare gatan eller allmän plats än 4 meter, men om det rör sig om en statlig väg förlängs avståndet till 12 meter.

 

När behövs bygglov av attefallshus?

Även om Attefallshus generellt sett är undantagna från bygglov, kan det krävas bygglov om:

 • Kommunen, enligt detaljplanen, specificerar krav på bygglov för ett område som betraktas som en värdefull miljö.
 • Byggnaden i sig har särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde, eller om den ingår i ett område med sådana kvaliteter.
 • Komplementet till bostadshuset eller tillbyggnaden planeras inom eller i närheten av en flygplats eller ett övnings- och skjutfält av nationellt intresse för totalförsvaret, enligt bestämmelserna i miljöbalken.
 • Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.

För attefallshus är det viktigt att följa regler och riktlinjer för både tillgänglighet och energieffektivitet. Här är några riktlinjer som du bör överväga:

 

Tillgänglighet regler vid attefallshus som permanentbostad:

Byggnadsbestämmelser och Tillstånd:

 • Följ de lokala byggnads bestämmelserna och ansök om nödvändiga tillstånd i förväg. Kontrollera om det finns specifika krav för tillgänglighet.

Ingång och Trösklar:

 • Se till att ingången är bred och tröskelfri för att underlätta rullstols åtkomst och förbättra tillgängligheten.

Ramp och Lutning:

 • Installera en ramp om det finns steg för att möjliggöra tillgång för personer med rörelsehinder. Se till att lutningen uppfyller tillgänglighetsstandarderna.

Dörrar och Dörröppningar:

 • Använd breda dörrar och dörröppningar för att underlätta rörelse för personer med funktionsnedsättning. Handtag bör vara lätta att använda.

Badrum och Kök:

 • Designa badrummet med tillräckligt med utrymme för rullstolsanvändare och installera handikappanpassade armaturer. Planera köket så att det är lätt att nå och använda för alla.

Golvbeläggning:

 • Använd en jämn och halkfri golvbeläggning för att minska risken för fall.

Ljus och Kontraster:

 • Se till att det finns tillräckligt med belysning i alla utrymmen och använd kontraster för att underlätta för personer med synnedsättning.

 

Energieffektivitet:

Isolering:

 • Investera i högkvalitativ isolering för att minimera värmeförlust och öka energieffektiviteten.

Fönster och Dörrar:

 • Välj energieffektiva fönster och dörrar för att förhindra värme- eller kylförluster.

Ventilation och Uppvärmning:

 • Installera ett effektivt ventilationssystem för god inomhusluftkvalitet och överväg energieffektiva uppvärmningssystem.

Energiförbrukande Utrustning:

 • Välj energieffektiva apparater och belysning för att minska den totala energiförbrukningen.

Solenergi och Alternativa Energikällor:

 • Överväg att integrera solpaneler eller andra alternativa energikällor för att minska beroendet av konventionella energikällor.

Energiförbrukningsberäkningar:

 • Utför energiberäkningar för att bedöma och optimera husets totala energiförbrukning.

Att följa dessa riktlinjer för tillgänglighet och energieffektivitet kommer inte bara att öka bekvämligheten för boende och besökare med olika behov utan också bidra till en mer hållbar och miljövänlig konstruktion.

Materialval och hållbarhet

Valet av material påverkar inte bara byggnadens utseende utan också dess långsiktiga hållbarhet. Vi vägleder dig genom de bästa materialvalen för att säkerställa att ditt attefallshus förblir starkt och vackert under lång tid.

Vi på Modulhus strävar efter att vara din pålitliga partner när det gäller att bygga attefallshus. Genom att erbjuda expert vägledning och omfattande information vill vi underlätta din byggresa och se till att ditt attefallshus inte bara uppfyller regler utan också blir ett hem du är stolt över. Våra attefallshus är lämpade som komplementbostad som du kan bo i.

 

Komplementbostad och komplementbyggnad

Ett Attefallshus räknas som ett komplementhus och kan vara antingen ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad.

Fakta: Kan man bo i ett attefallshus permanent?

Läs mer om skillnaden på komplementbyggnad och komplementbostad.

Källa:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/storre-komplementbyggnader_H701CU22

Boverket: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/