Bygga BRF - Bostadsrättsförening

Modulhus ger möjligheter för kommuner och fastighetsutvecklare att utveckla samt skapa fler boenden till befolkningen och utvecklingsmöjligheter genom att bygga BRF projekt bestående av 3-300 lägenheter fördelade mellan par hus och Attefallshus. Modulhus ser en ökad efterfrågan från fastighetsutvecklare som vill utveckla bostadsområden med våra parhus samt attefallshus av klassisk “New England” design. Dessa hus är av hög kvalité med en bra planlösning anpassad för småbarnsfamiljer och det dagliga livet i hemmet. Bilpool, rikligt med parkeringsplatser och strö områden med närhet till skolor och kommunikationer samt naturen och skogen.

Arkitektritade flerbostadshus

Våra BRF parhus med tillhörande Attefallshus är arkitektritade och vi har husmodeller som passar alla sinnen och miljöer. Par husen byggs i volymelement i vår fabrik tillsammans med Attefallshusen och levereras i sektioner och moduler för snabb montering och installation.

Vi har tagit fram flera husmodeller som är optimala och anpassade för permanentboende och våra hus byggs efter svenska byggnormer och branschregler och följer alla krav enligt BBR och vi följer bygg AMA. Vi samordnar entreprenörer samt sakkunniga och följer våra interna processer för att leverera enligt tidsplan och målsättning. Vårt team består av arkitekter, elektriker, VA, husmontörer, intygsgivare, värderingsmän, finansiering, projektledare, ingenjörer, husproduktion och styrelse.

 

Effektiva byggprocesser

Alla våra hus byggs inomhus i en 2700 kvm fabrik med perfekta varma förhållanden, där vi producerar allt från trappor till fönster i en och samma fabrik vilket gör att flexibiliteten är stor och snabbheten bevaras genom att vi tillverkar så mycket som möjligt i egen regi. Med vår effektiva byggprocess så kan vi leverera stora volymer och korta byggtider, tack vare med en prefabricerad grund och struktur som är lika för alla bostadshus.

Detta ger även en betydligt kortare produktionstid och när det är dags för leverans så levereras husen inpaketerade och skyddade mot väder och vind.

Går du i tankar om bygga egen BRF?

Har du sett ett passande område där du skulle vilja bygga en BRF? Är ni minst tre personer som tillsammans vill köpa eller bygga ett hus med lägenheter för att erbjuda bostadsrätter? Oftast är det kommunen som äger marken. Vi på Modulhus har god vana av att uppföra Brf projektfinansiering, planerna och komma överens med kommunen, bilda en bostadsrättsförening, ordna byggnadskreditiv och komma igång med byggprojektet. Vi hjälper er att få bygglovshandlingar och startbesked.

 

Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer om hur du kan bygga din BRF!

Kontakta oss