Uppvärmningsmetoder för hus

Här går vi igenom olika typer av uppvärmningar för hus, från Attefallshus till fritidshus.

Uppvärmning Attefallhus

Att värma små utrymmen kan vara lite speciellt då många prioriterar uppvärmningslösningar med ett lågt inköpspris. Inköpspriset är dock inte den enda aspekten att ta hänsyn till, driftkostnad, miljöpåverkan, underhåll och användningsområde är alla viktiga delar att väga in i beslutsprocessen.

Om du exempelvis ska använda ditt attefallshus som ett gästhus kanske snabbverkande elradiatorer är det bästa alternativet. Ska det däremot användas som permanentboende rekommenderar vi att antingen komplettera med en luftvärmepump eller uppgradera till golvvärme för en mer yteffektiv och lyxig känsla. Tänk även på att attefallshus kan påverkas negativt av att i perioder stå utan uppvärmning, då det ökar risken för fukt och frysskador väsentligt.

Olika uppvärmningssätt för Attefallshus

 • Elradiatorer (standard)
 • Elburen golvvärme
 • Luftvärmepump
 • Braskamin (komplement)

 

Uppvärmning Attefallhus

 

Uppvärmning av fritidshus

Även om våra fritidshus är välisolerade och anpassade för vårt nordiska klimat så väljer de flesta att installera någon form av värmekälla i sitt hus. Här berättar vi om olika uppvärmningsalternativ till fritidshus, så att du kan göra rätt val för just dig.

Driftkostnaden är ofta en avgörande faktor vid val av värmessystem för fritidshus. Även om den årliga energianvändningen i ett fritidshus generellt sätt är relativt låg kan det vara frestande att stänga av värmen när huset inte används. Då är det viktigt att veta att fritidshus kan påverkas negativt av att i perioder stå utan uppvärmning, då det ökar risken för fukt- och frysskador väsentligt. Dessutom kan det faktiskt resultera i dyrare uppvärmning om man väljer att alltid värma sitt fritidshus “från noll”. Var därför noggrann och kritisk när du gör ditt val av värmekälla och se till att alltid ta hänsyn till klimatförhållandena.

Olika uppvärmningssätt för fritidshus:

 • Elradiatorer (standard)
 • Elburen golvvärme
 • Luft-luftvärmepump
 • Vattenburen golvvärme med frånluftsvärmepump
 • Braskamin
 • Bergvärme
 • Solpaneler

 

Uppvärmning av fritidshus

 

Direktverkande El

Elvärme använder samma el som går till glödlampor, TV-apparater och allt annat. Det finns många sätt att producera el på och i Sverige kommer hälften av elen från vattenkraft och andra hälften från kärnkraft. Direktverkande el kräver ingen inledande investering utöver de element/golvvärmeslingor som ansluts direkt till vägguttaget.

Elementen är antingen fyllda med olja eller så har de elslingor i sig. Oljefyllda element är att föredra, eftersom de ger en jämnare temperatur samtidigt som de inte blir så extremt varma på ytan som element med elslingor kan bli. För varmvatten behöver man en fristående varmvattenberedare, som även den kan drivas med el.

Fördelar med el:

 • Elvärme är en stabil och enkel lösning.
 • Fördelar med elvärme-uppvärmning:
 • Det är stabil uppvärmning
 • Det går att använda för underhållsvärme

Nackdelar med elvärme-uppvärmning:

 • Det tar tid att få upp värmen
 • Det är dyrt i drift

Luft-luftvärmepump

Vill du vara säker på att huset skyddas mot frys- och fuktskador, på ett ekonomiskt sätt? Vill du undvika höga elräkningar så kan en luft-luftvärmepump sänka kostnaderna. Pumpen fungerar även som luftkonditionering vid höga utomhustemperaturer.

Fördelar med luft-luftvärmepump:

 • Det är en billig installation, låg investering
 • Det är ett mycket bra val för underhållsvärme
 • Det är snabb uppvärmning
 • Det är miljövänligt
 • Det är ekonomiskt
 • Den kan användas till luftkonditionering under sommaren
 • Du kan fjärrstyra din underhållsvärming via Smartphone

Nackdelar med luft-luftvärmepump:

 • Den kan behöva stödvärme vid kallstart

 

Braskamin

Kaminen fungerar som temporär värmekälla och passar och ger en snabb uppvärmning under kortare perioder. Den fyller värmebehovet när man är på plats, samtidigt som skapar maximal mysfaktor. Omger man eldstaden med täljsten, tegel eller kakel får man mer massa som lagrar värmen, men det blir en större och tyngre installation. Ju tyngre massa desto mer värme lagras, vilket gör att en tung gjutjärnskamin kan lagra mer värme än en plåtkamin som bara är inklädd i täljstensplattor.

Fördelar med braskamin:

 • Det är snabb uppvärmning
 • Den passar bra för uppvärmning under kortare perioder

Nackdelar med braskamin:

 • Det är en kostsam installation, hög investering
 • Den kan inte användas för underhållsvärme
 • Den kräver mycket tillsyn under drift

 

Solpaneler för att få el till fritidshuset

Solen är en bra källa till att få el till uppvärmning av fritidshus. Det finns olika tekniklösningar: solfångare som levererar varmvatten, luftsolfångare som ventilerar byggnaden med soluppvärmd luft och solcellspaneler som levererar el. Men även vindkraft.

Fördelar:

 • En investering
 • Förmånliga skatteförmåner
 • Du kan sälja elöverskottet och få skattereduktion för det.

Nackdelar:

 • Stor initial kostnad
 • Mindre sol under vinterhalvåret
 • Svårt att lagra
 • Behöver placeras på taket

 

Vattenburen uppvärmning – för permanentboende

Vattenburen värme är en uppvärmningsform som värmer upp hus och fastigheter med hjälp av uppvärmt vatten som cirkulerar i ett slutet rörsystem till radiatorer eller golvvärme. Olje- eller vedpanna, värmeväxlare för fjärrvärme, bergvärme eller jordvärme kan alla fungera som värmekälla för den vattenburna värmen. Värmekällan för att värma vattnet kan bytas efter önskemål och enligt vad som passar bäst till den aktuella bostaden. Uppvärmningsformen har därför sin fördel att vara ett miljöriktigt energisystem, men där installationskostnaden är något högre än för t.ex. direktverkande elvärme.

Vattenburen värme är en stabil värmekälla, men det tar lång tid att öka temperaturen men är en energisnål värmekälla, som en luftvattenvärmepump.

Fördelar med vattenburen uppvärmning:

 • Det blir låga driftkostnader
 • Det går att använda för underhållsvärme
 • Man får tappvarmvatten

Nackdelar med vattenburen uppvärmning:

 • Det är en kostsam installation, hög investering
 • Frånluftsvärmepumpen tar upp värdefull golvyta
 • Det tar tid att få upp värmen

 

Kontakta oss