Garanti på att köpa hus hos Modulhus

MODULHUS – 10 ÅRS GARANTI

Vi erbjuder 10 års garanti på alla våra hus. Garanti på hus som säljs till konsument är mycket tryggt för köparen då den är utformat till köparens förmån. 10 år garanti är något du som husköpare har rätt till, men som kan skilja sig åt bland husleverantörer. Vi har som standard erbjuda det, vilket är din rätt som konsument vid husköp. Vi som husleverantör vill ta ansvar för att vår produkt är riktig och uppfyller alla krav.

Som husköpare är du dels konsument men framför allt byggherre

De första 2 åren har vi som företag på oss bevisa ev fel för konsument, resterande 8 år är det tvärtom. Det gör att man som köpare har totalt 10 års garanti på sitt hus enligt konsumentköplagen.

Svenska byggregler alla våra hus byggs enligt svenska byggregler och standarder.

 

SKRIFTLIG GARANTI = TRYGGHET

Vi följer svensk bygglagstiftningens krav. När du bygger hus behöver du följa svensk bygglagstiftning. Även om du har anlitat en kontrollansvarig så ligger alltid ansvaret på dig dessa krav uppfylls.
Du kan vara säker att väggar är raka, tak håller för snö, att badrummet är handikappanpassat som krävs för ett boningshus osv.

2 besiktningar:

  1. Våra hus besiktigas i fabrik
  2. Efter installation.

I köpprocessen är alla tillval digitalt dokumenterat och signerat av konsument som kan vara garanterad få det den beställt. Det för att undvika den mänskliga faktorn.
Elsäkerhet, behörighet våtrum, PER.

Du kan känna dig trygg med att vi på Modulhus tar ansvar för att ditt Attefallhus, Bolundare, villa eller fritidshus är rätt konstruerat och kommer att hålla i många år framöver.

Lagar, regler:
Reklamation 17 §
https://lagen.nu/1985:716#R10
Byggregler:
https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/forfattningssamling/gallande/bbr—bfs-20116/