Köpa begagnat hus eller bygga nytt hus under inflation?

Inflation är en ständigt närvarande faktor på marknaden. När priset på varor och tjänster ökar kan det ha en betydande inverkan på fastighetsmarknaden. När inflationen är hög kan det vara svårt för människor att besluta om de ska köpa en begagnad fastighet eller bygga en ny. I den här artikeln kommer vi att undersöka fördelar och nackdelar med både att köpa begagnat och bygga nytt hus under inflation och hur man kan besluta vad som är bäst för en själv.

  • Vad innebär inflation?
  • Hur påverkar inflationen fastighetsmarknaden?
  • Vilka alternativ har fastighetsköpare under inflation?

Fördelar med bygga nytt hus under inflation

Fördelarna med att köpa en ny fastighet under inflation är att det ofta finns möjlighet till förhandlingar om priset och räntan kan vara lägre än när man bygger nytt. En annan fördel är att det finns en lägre köpkostnad som kan frigöra kapital för andra investeringar

  • Möjlighet till förhandling
  • Lägre ränta
  • Lägger du till solceller kan du i princip slippa allt utgifter på el
  • Du kan även lättare planera för bergvärme eller vilken typ av uppvärmning du vill ha billigare uppvärmning
  • Banken kommer att titta på dina kommande utgifter med nytt boende och den blir oftast lägre när du bygger nytt

Nackdelar begagnat 

Nackdelarna med att köpa begagnat under inflation är att fastigheten kan ha underhållsproblem som kan vara kostsamma att åtgärda. Under inflationen kan också fastighetens värde minska vilket kan påverka dess försäljningspris vid en eventuell framtida försäljning. En annan nackdel kan vara att utbudet av tillgängliga fastigheter minskar. När inflationen ökar kan folk ha svårt att ha råd med att köpa nya hus, vilket kan leda till att fler väljer att bo kvar i sina nuvarande hus istället för att sälja dem. Detta kan göra det svårare att hitta ett begagnat hus till salu, särskilt om man söker i ett område med hög efterfrågan.

  • Potentiella underhållsproblem
  • Risk för ökade kostnader på grund av inflationen

Bolåneräntorna kan påverkas av inflationen på olika sätt

När inflationen ökar kan centralbanken höja räntorna för att försöka bromsa inflationen. Detta kan i sin tur leda till att bankerna höjer sina bolåneräntor för att kompensera för högre lånekostnader. En annan faktor som kan påverka bolåneräntan under inflation är konkurrensen mellan olika banker. Om vissa banker väljer att inte höja sina räntor i samma utsträckning som andra, kan detta leda till att kunderna flockas till dessa banker och att de ökar sin marknadsandel. Detta kan sätta press på andra banker att sänka sina räntor för att inte förlora kunder.

Slutligen kan inflationen också påverka efterfrågan på bolån. Om inflationen är hög kan det leda till att låntagarna är mer benägna att ta ut högre lån för att kunna hantera högre kostnader för livets nödvändigheter. Detta kan i sin tur leda till högre efterfrågan på bolån, vilket kan leda till högre bolåneräntor.

Slutsats, valet mellan att köpa en begagnad fastighet eller bygga en ny fastighet under inflation beror på personliga omständigheter och preferenser. Det är viktigt att överväga alla faktorer noggrant innan man fattar ett beslut.

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.