Så här ansöker du om bygglov

När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka bygglov. Det är en del att tänka på och viktigt att du fyller du in din ansökan eller anmälan noggrant. Samt att du skickar med alla nödvändiga handlingar går det fortare att få beslut snabbare godkänt. Nedan har vi skrivit en guide om bygglovsprocessen och vanlig frågor om bygglov.

 

Få ditt Bygglovsbeslut och startbesked utan krångel

Väljer du att bygga hus med oss på Modulhus så kan vår arkitekt hjälpa dig med att ansöka om bygglov och se till att inga steg missas byggprocessen så att ditt husbygge blir klart så fort som möjligt. Få ditt Bygglovsbeslut och startbesked utan krångel!

 

Bygglovsguide – steg-för-steg

 

Handlingar och tillstånd

Det skall lämnas in en bygganmälan tillsammans med ritningar som visar hur huset skall se ut till kommunens bygglovsavdelning. De har rätt att begära ytterligare handlingar. Observera att ingen byggnation får påbörjas innan kommunen har lämnat ett startbesked.

 

Hur lång tid kan det ta med ett bygglov?

Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inlämnats. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor.

Byggnadsnämnden får förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om det är nödvändigt på grund av en särskild utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en gång och den totala handläggningstiden får inte överskrida tjugo veckor.

Tänk på att tidsfristen börjar löpa först den dag då ansökan är fullständig. Därför behöver du redan från början lämna in en komplett ansökan som är anpassad till svensk bygglagstiftning.

 

Bygglov, vilka handlingar krävs?

Förutom en ifylld ansökningsblankett som du får från din kommun behöver du bifoga ansökan med fackmannamässiga ritningar, beskrivningar och annan berörd projektering. Fackmannamässigt innebär bl a att dina ritningar innehåller rätt detaljer i enlighet med svensk standard och annan bygglagstiftning.

Till exempel för ansökan om bygglov för en vanlig villa så krävs normalt följande handlingar:

  • Situationsplan inritad på nybyggnadskarta
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Hus-sektionsritningar
  • Markplaneringsritning med marksektioner

Här kan du finna djupare information om Bygglov:
Du kan hitta det hos Boverket genom att klicka här samt från bygglovsavdelningen i din hemkommun.

 

Våra arkitekter kan ta fram bygglov åt dig

Byggnaden som din arkitekt ritar ska enligt plan- och bygglagen bland annat anpassas till tomtens förutsättningar.
För att ta fram fackmannamässiga handlingar behöver du en kreativ och erfaren arkitekt som kan svensk bygglagstiftning. Våra arkitekter kan hjälpa dig med ditt bygglov men det tillkommer en timkostnad.

 

Behöver du hjälp från någon av våra experter?

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.