Finansiera Attefallshus

Komplementbyggnaden som betalar sig själv. Vore det inte fantastiskt att kunna bygga ett extra hus som i längden betalar sig självt? Med ett till Attefallshus på tomten är det möjligt att höja värdet på hela din fastighet och göra den mer attraktiv dagen du bestämmer dig för att sälja. Om du väljer att hyra ut det nya huset kommer det dessutom att generera en extra passiv inkomst.

Finansiera Attefallshuset via ditt befintliga bolån

Genom att finansiera Attefallshuset via ditt befintliga bolån ser vi till att du inte behöver lägga ut några pengar på din komplementbyggnad till ditt nuvarande bostadshus du har på tomten. Det innebär att du sannolikhet kan låna på ditt befintliga hus. Men du kan ha behövt amorterat på din villa under några år så att det finns utrymme för det.

Har ditt hus ökat i värde och ett utrymme för ytterligare belåning frigjorts. Ett bra tips är att först kontakta din bank för gå igenom din lånesituation. Det kan bli aktuellt att ta in en mäklare som värderar ditt hus för att få bättre underlag för bedöma dina lånemöjligheter. Efter värdering har banken ett tillräckligt underlag för att bedöma om de kan ge dig ytterligare lån på ditt befintliga hus.

 

Låna till ett Attefallshus

Vi på Modulhus har även ett samarbete med Wasa kredit som ger dig bra förmåner när du köper ditt Attefallshus via oss. Efter en godkänd kreditprövning kan du finansiera ditt Attefallshus från 1 månad upp till 12 år.

Kravet som ställs för att få hela kostnaden för huset beviljat är att man är två sökande personer med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera, har inga betalningsanmärkningar och har varit bosatt i Sverige under minst 3 år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån upp till 350 000 kr.

Kontakta oss