Bidra till bostadsbristen – skapa bostäder

I dag anses det svårt att få tag i sitt första boende. Speciellt i störstäderna runt om i landet. Det krävs oftast åratal i olika bostadsköer och höga inkomstkrav.

Win-Win-Win –  Alla blir vinnare!

Nu har du chansen att bidra till bostadsbristen med ett attefallshus på tomten.

Med vårt uthyringspaket och våra finansieringslösningar kommer du snabbt igång.

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.