Bygga attefallshus med källare

Genom att bygga en källare under Attefallshuset så får man en större husyta givetvis. Därför undersöker alltfler möjligheten att bygga Attefallshus med källare. Tänk dock på att en källare behöver vara riktigt väl isolerad och fuktsäkrad för att den ska vara bra för en människa att bo i.

Vanliga frågor att bygga källare under Attefallshus

 • Får man bygga attefallshus med källare. Det enkla svaret är JA.
  Du får bygga en källare under ditt Attefallshus så länge de allmänna reglerna för Attefallshuset är uppfyllda.Lagen syftar till byggnadsarea, vilket gör att källaren inte räknas med i totala antalet kvadratmeter.
 • Hur stor får källaren under ett Attefallshus vara?
  Det finns ingen begränsning i fråga om källarutrymme i bestämmelserna om attefallshus. Bestämmelserna om attefallshus och friggebodarkopplar till begreppet byggnadsarea, vilket avser den area som byggnaden upptar på marken. Så den som väljer att bygga attefallshus med en stor källare till kan på så vis överskrida de där 25 kvadratmeterna som husen blivit så kända för. Innan lagändringen om 30 kvm trädde i kraft 20200301. Dock är det med källare i attefallshus precis likadant som med källare generellt sett. Utrymmen som ska användas som bostäder måste uppfylla ett flertal krav i fråga om tillgänglighet.

  Ett Attefallshus får vara max 25-30 kvm stort. Det är dock skillnad på ett hus storlek och grundyttermåttet. Så grund yttermåttet får inte vara 25-30 kvm. Det är storleken inklusive fasadens mått som gäller.

 • Vad är det för takhöjd som gäller för gäller för källargrund till Attefallshus?
  När det kommer till regler för att uppföra en komplementbygg­nad (som får vara ett komplementbostadshus) så får man inte ha en större byggnadsarea än 30 kvm och nockhöjden måste vara max 4 meter och inte närmre grannar/tomtgräns än 4,5 meter. Med byggnadsarea menas således arean huset upptar på marken. Om källaren skall användas som bostad skall höjden vara minst 2.40 m i tak.

Byggtekniskt mer komplext än betongplatta – men ändå enkelt

Ett Attefallshus med källare är givetvis mer komplext än densamma utan. Detta beror mycket på marktrycket som källaren utsätts för. Men med tanke på att husen inte har så stora laster är det relativt enkelt.
Det man kan tänka på är att man max får ha 4 meter till takknocken. Källaren gör att man får ändå ett antal decimeter grundsockel, vilket ju lämnar mindre utrymme för huset entreplan. Det är också så att källarväggarna ska stå emot dagvatten och fukt osv.

 

 

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.