Grund till ditt Attefallshus.

När man ska beställa en grund till sitt kommande Attefallshus är det många olika faktorer som man bör ha i åtanke. Det kanske inte är helt lätt att veta vilken grund som passar just er tomt men här listar Modulhus några av de vanligaste alternativen.

Det finns flera alternativ för att välja grund till ditt Attefallshus, Modulhus hjälper dig att välja rätt även om den vanligaste är Plintgrunden.

Några av de mest avgörande faktorerna som påverkar valet av grund:
Du vill ha ett välisolerat hus som klarar de mycket nya tuffa energikraven om huset ska användas mycket som extra boende eller komplementbostad.
De flesta av våra attefallshus tillverkas färdiga i fabriken och kommer oftast med ett bärande bjälklag.
Ska ditt hus ha vattenburen golvvärme.
Vi förser dig med  din grundritning för grunden till ditt Attefallshus och anpassar den efter din tomt och typ av hus.

1.PLATTA PÅ MARK FÖR ATTEFALLSHUS

Den största fördelen med platta på mark för attefallshus är möjligheten till en väldigt låg grundsockel. Du kan ha så låg grundsockel som 10 cm och eftersom attefallshuset max får vara 4 meter är det en stor fördel att ha så låg grundsockel som möjligt.
Fördelen med en platta på mark i Attefallshus är möjligheten att ha golvvärme och en bättre isolerad betongplatta. Du får dessutom en snygg grundsockel. Lägg dessutom till att du troligen får en bättre totalekonomi eftersom värmeförlusterna från huset är mindre eftersom grunden är bättre isolerad än framförallt plintgrunden.
Platta på mark passar bra i de fall då man vill gjuta in golvvärme i betongplattan. Vid garage används nästan alltid platta på mark. Garageportsöppningen bör förstärkas. För garage ska ett armeringsnät användas som klarar bilens last.

2.KRYPGRUND FÖR ATTEFALLSHUS

Krypgrund innebär att huset står på balkar en bit ovanför marken. Huset behöver ett golvbjälklag med en bärande kantram som bär mellan balkarna. Inne i grunden blir det ett kryputrymme. Fördelen med en krypgrund i Attefallshus är den låga kostnaden för grunden. Detta i kombination med hur bra funktionen i huset blir förutsatt att man väljer isolerade grundelement. Isolerade krypgrundselement tillför inte bara isoleringen utan säkrar också mot fukt. Möjlighet att dra vatten och avlopp är dessutom mycket goda. Du får dessutom en snygg grundsockel.

Krypgrund passar då det är svårt att komma ut med betongbil till arbetsplatsen vilket ibland kan vara fallet vid fritidshus

3.HYBRIDGRUND FÖR ATTEFALLSHUS

När man ska bygga ett Attefallshus så har många ett behov av en välisolerad grund men vill gärna slippa allt strul med betongen. Betongplattan har fördelen med att vara välisolerad, och krypgrunden är enkel att montera och kostar mindre. Då är hybridgrunden perfekt. Grunden använder således grundbalken från en krypgrund men istället för att ha ett kryputrymme så fyller man det utrymmet med isolering. Detta lämpar sig extra väl för hus som tillverkas i fabrik och kommer till byggplatsen färdiga med bärande bjälklag.

4.PLINTGRUND FÖR ATTEFALLSHUS

Många väljer att bygga en plintgrund för att det blir billigare. Det är dessutom ett enklare hus och då kan man tänka sig att ha en enklare grund. För ett attefallshus blir det totala markarbetet oftast överkomligt med plintar.

Plintgrunden lämpar sig extra väl när underlaget är berg och din tomt lutar eller är ojämn. Det gör att du får ett enklare markarbete än att du ska spränga. Många gillar att plintgrunden inte behöver betong i stora mängder (bara själva plinten)

En plintgrund för attefallshus kan antingen bestå av:
Gjutna plintar
Betongplintar som du köper färdiga

Vilken grundläggning behövs?

Våra hus levereras med ett isolerat golvbjälklag. Du behöver inte gjuta en bottenplatta. Vi rekommenderar två stycken betongbalkar. Dessa kan även beställas från oss. Betongbalkarna grävs ned i mark och bör ligga på en grusbädd. Betongplintar fungerar även som grundläggning.

 

Lycka till med din grund till ditt Attefallshus, Modulhus hjälper dig att välja rätt.

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.