Information för dig som vill ansöka om en bygganmälan

Att söka bygganmälan är enkelt att göra och i detta blogginlägg tänkte vi förklara närmare om det. Vi hjälper dig givetvis helt kostnadsfritt att få fram ett startbesked om du väljer att bygga ett Attefallshus via oss. Det ska vara smidigt tycker vi!

 

En bygganmälan går smidigt att genomföra

Det är betydligt mer enkelt än en traditionell bygglovsansökan. Beroende vilken kommun du bor i varierar den administrativa avgiften för detta och kostar oftast mellan 4 000-10 000 kronor.


Det kan vara roligt att vara delaktig i sin egen byggprocess och det kan vara skönt att ha bygganmälan klar i tid. Därför rekommenderar vi att man ska vara ute i god tid och beställa in en nybyggnadskarta för vissa kommuner har en lite längre leveranstid än andra och det brukar oftast vara nybyggnadskartan som tar lång tid att få från kommunen.

 

Steg för steg ansöka om bygganmälan för Attefallshus

 

  • En skriftligt ansökan ska skickas byggnadsnämnden.
  • Ansökan ska innehålla: (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetsbeteckning och när arbetet tänkts  påbörjas.
  • Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan
  • Nämnden gör sin bedömning av det krav som finns, exempel de tekniska egenskapskraven.
  • Besked kommer du få inom kort, normalt krävs inte en kontrollansvarig vid uppförandet av ett Attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.
  • Startbesked – först då får du påbörja byggandet. Ett startbesked har en gäller två år från utfärdandet.
  • Innan inflytt krävs ett Slutbesked, det är byggnadsnämnden ger ett slutbesked. Därefter får du flytta in i ditt hus.
  • Avgifter: Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Men även avgifter om dom behöver besöka dig osv.

Många kommuner har blanketter för bygganmälan, så kika på din kommuns webbplats och e-tjänst.

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.