Läs om skillnaden på komplementbyggnad och komplementbostad

Vad är den stora skillnaden mellan en komplementbyggnad och komplementbostad? Det är en stor skillnad mellan en komplementbyggnad och en komplementbostad. Vi förklarar närmare!

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är en fristående byggnad som är underordnad huvudbyggnaden och kallas för en komplementbyggnad. Det kan exempelvis vara ett, friggebod, garage, uthus och lusthus.

När du lämnar in en bygganmälan för en komplementbyggnad, så behöver du endast skicka in en bygglovsritning och du får ditt startbesked. Skulle du vilja bygga en komplementbostad så kan ni inte bygga till ett kök, då det räknas som en bostad.

Komplementbyggnad beslut 2020

Från och med den 1 augusti 2020 är det möjligt att uppföra komplementbyggnader på upp till 30 kvadratmeter utan bygglov. Beslutet innebär att storleken på komplementbyggnader  får uppföras utan bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter.

Komplementbostad

Vill du bygga en komplementbostad så kan du räkna med att det ställs krav som om du skulle bygga en villa. Man måste sätta samman en kontrollplan men bl.a. grundbesiktning, ventilationskontroll, energiberäkning, osv. Huset måste även handikappanpassas och så begärs det även ritningsunderlag med VA, ventilation, konstruktionsritningar.

Från och med den 1 mars i år utökades den tillåtna storleken på komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter. Det är inte glasklart om vad som gäller, reglerna skiljer sig tyvärr från kommun till kommun. Så kolla gärna upp med din kommun om vad som gäller för dig!

Så vad är skillnaden? En komplementbyggnad får användas som gästhus och en komplementbostad får användas som bostad.

Vi på Modulhus tillhandahåller Attefallshus och komplementbyggnader och hjälper dig med alla handlingar med kommunen! 

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/storre-komplementbyggnader_H701CU22

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.