Hyra ut Attefallshus

Förmånligare att bygga och hyra ut Attefallshus

Skattelättnad och förenklade byggregler när Attefallshus byter namn till Bolundare. Det klassiska Attefallshuset har nu fått utökad boendeyta till 30 m2. Huset har därmed blivit avgjort lämpligare som uthyrningsobjekt. Enligt bygglagen är det ett s.k. komplementbostadshus och utgör därmed en självständig bostad för permanentboende.

 

Fritt fram för lönsam uthyrning av Attefallshus

Myndigheterna och inte minst våra bostadsministrar har uttalat förhoppningar att allt fler skall bygga de här husen och bidra till att minska bristen på bostäder. Bra inkomstkälla är studentboende och extrabostad för arbetspendlare. Främst i våra storstäder, universitetsstäder och aktiva centralorter är hyresmarknaden lönsam för uthyrare.

 

Intäkter och utgifter

 

Vilken hyra kan man ta för hyra ut ett Attefallshus?

En månadshyra på 10 000 – 12 000 kr i Stockholmsområdet, 8 000 -10 000 kr i Göteborg och genomsnittligt kanske 5 500 kr – 7 000 kr på mindre orter kan vara en bra beräkningsgrund. Beräkna en månadskostnad på 1 500 kr -2 000 kr för drift, underhåll och ränta. Ingen skatt på de första 40 000 kronorna i hyresinkomst. Därefter avdrag med 20 % av bruttohyran. Och ditt nya hus är befriat från fastighetsskatt de första 15 åren.

 

Förmånlig finansiering

Du som bygger ett Attefallshus för uthyrning på tomten kan vanligtvis finansiera helt eller delvis med utökat bolån eftersom du redan har hus inom fastigheten. Eller komplettera med privatlån. Förmånligt tack vare ränteläget. Drift, underhåll och ränta betalas med hyresintäkter. Läs mer om: Finansiering av Attefallshus.

 

Ökat fastighetsvärde på en lönsam marknad

Generösa och förenklade byggregler tillsammans med möjligheter till sänkt skatt på hyresinkomsten är exempel på förmåner som kan göra det lönsamt att investera i ett extra hus på tomten.

 

Bra marknad på sikt

Ingenting tyder på att bostadsbristen i landet avseende hyresbostäder minskar inom överskådlig tid. En investering i ett nytt 30 m2 bostadshus på tomten idag kommer att vara en bra inkomstkälla och investering i värdeökning för hela din fastighet under lång tid framöver.

 

Trygg uthyrning

En hyresrelation vilar naturligtvis till stor del på ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. Juridiska dokument som krävs vid uthyrning av ditt Attefallshus är hyreskontrakt för villa och kanske borgensförbindelse, dokument om avstående från besittningsskydd, inventarielista mm. Organisationen Villaägarnas Riksförbund och en del mäklarföretag tillhandahåller mallar för förstahandskontrakt. Samtrygg är exempel på mötesplats för uthyrare och hyresgäst, som också kan hjälp dig med hela hyresprocessen.

 

Trygg husleverans nyckelfärdigt och uthyrningsklart

Vi kan ställa ditt extra komplementbostadshus- som det heter på myndighetssvenska- d.v.s. ditt nya 30 m2 stora Attefallshus eller Bolundare klart för uthyrning på din tomt när det passar dig bäst.

 

Se alla våra attefallshus

Kontakta oss