Har du hört talas om House Hacking?

Vad är House Hacking? Kort och gott så kan man säga att det går ut på att man hyr ut en/flera delar av sitt boende för att få in extra inkomst.

Varför ska jag satsa på House Hacking?

Om du tittar på dina levnadskostnader brukar det vara tre saker som hamnar i toppen. Boende, transport och mat. Oftast är boendet den dyraste delen av dem tre. Om man lyckas ta bort hela eller delar av boendekostnaden, genom att hyra ut en del av sitt boende och på så sätt får någon annan att betala för ditt boende, då har man direkt kapat en stor del av sina kostnader.

Människors boendekostnader står för ungefär en tredjedel till hälften totalt av vad vårt liv kostar per månad. Tittar man på våra fasta kostnader varje månad står boendekostnaden för ungefär 50% – 75% av dem. Med minskade kostnader ökar friheten och möjlighet till ett större sparande.

Olika typer av House Hacking

Den vanligaste formen av House Hacking i Sverige är att hyra ut sitt fritidshus. Fritidshuset kan då bekosta sig själv eller till och med tjäna lite pengar. Andra former är att, som tidigare nämnt, hyra ut delar av sitt eget boende för att kunna kapa, eller eliminera, sina egna boendekostnader.

Samt att bygga ett Attefallshus på tomten för uthyrning. Fina pengar och återigen, boendet och tillgångarna genererar pengar utöver eventuell värdestegring. Skalar man upp till fler hus eller kan hyra ut för mer pengar blir det förstås ännu bättre!

Du blir en hyresvärd

Men man måste tänka på att man blir hyresvärd. Man ska ha stor respekt för detta. Hitta bra hyresgäster, vara på jour om något går sönder, eventuella klagomål eller slitage – you name it. Besittningsrätten, lagar och bestämmelser är snårigt, så det finns många saker som potentiellt kan bli tuffa.Samtidigt möjliggör detta att man kan gå ner i tid på det vanliga arbetet och viga en dag i veckan till  hyresvärdandet. 

Du kan förenkla ditt House hacking med Samtrygg som är plattform mellan ägare och hyresgäst. Hyr du ut per vecka eller liknande så kan man kan sköta detta mycket mer hands off med kodlås till huset / kodlås till nyckelskåp samt bara ta bokningar när man själv önskar.

Det kan dock bli mycket kommunikation med hyresgäster vilket kan inkräkta på livet. Lite jobb måste man dock räkna med för att få till en så bra sidoinkomst. Det stora positiva här är att man själv får ett hus/stuga som man själv kan nyttja som just sommarstuga eller weekendboende – “gratis”. Man kan också pausa uthyrandet om man upplever det som betungande.

Läs gärna vår gudie: Hyra ut Attefallshus

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.