Kan man bo i ett attefallshus permanent?

En vanlig fråga som många undrar är om man kan bo i ett bo i ett attefallshus permanent? och svaret är JA om det är en komplementbostad. Ett attefallshus får vara upp till 30 kvm meter stort och 4 meter i nockhöjd utan bygglov och väljer du med ett loft har du ännu mera utrymme att tillgå och då blir det cirka 40 kvm att tillgå. Det är jämförbart med enrumslägenhet som har som första boendet. Många villaägare väljer därför att uppföra ett attefallshus på tomten för att ge barnen möjlighet till ett billigt bra första boende på tomten eller för att hyra ut för att extra inkomst.

Detta krävs för att få bo i ett attefallshus permanent:

Jo för att man ska få ha ett attefallshus som permanentbostad så behöver det vara en komplementbostad till ditt boningshus och uppfylla vissa regler. Enligt PBL ska en bostad vara lämplig för sitt ändamål och tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det behöver finnas avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring samt inredning och utrustning för matlagning och hygien. Det finns även krav på dagsljus i hem och våra attefallshus finns det rikligt med stora fönster som gör att det upplevs mer rymligt. 

I ett attefallshus av byggsats, där ingår inget kök och det är något du behöver bygga till själv, du kommer behöva även en hel del dokumentation. Väljer du att köpa nyckelfärdigt attefallshus då är allt installerat och det endas egentligen som behöver göras är  att lyfta huset på plats på husgrunden och installera el och vatten och därefter flytta in. Vissa väljer att ansöka om bygglov för sitt attefallshus och stycka av tomten och sälja det som en minivilla med egen tomt, alltså som en fristående byggnad och göra en fastighetsbildning, detta bedöms av lantmäteriet i det enskilda fallet.

Attefallshus e Maria Heliodal

Ingen kompromiss på utrymmet på toalett- Attefallshus  Maria Heliodal

Du får även bygga till en skyddad uteplats, med mur eller plank till komplement bostadshuset. Den skyddade uteplatsen får förses med ett skärmtak på totalt 15 m2. Om attefallshuset är ett komplementbostadshus får även en bygglovsbefriad altan anordnas.

Summering:
En komplementbyggnad får användas som gästhus och en komplementbostad får användas som bostad. Båda får vara på 30 kvm och behöver inte ha bygglov. Modulhus nyckelfärdiga attefallshus som kan du ha som åretruntboende.

Se alla våra nyckelfärdiga attefallshus

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.