Solceller på Attefallshus

Allt fler husägare väljer att investera i solceller till sin bostad. På senare tid har det även blivit populärt att montera solpaneler på närliggande byggnader såsom friggebod, garage och attefallshus.

I denna artikel har vi därför (i samarbete med HemSol) tagit fram en guide för dig som utvärderar att installera solceller till bostaden eller attefallshuset.

 

Varför placerar man solpaneler på attefallshus, garage eller friggebod?

Bättre förutsättningar (väderstreck & lutning)

En viktig aspekt när det kommer till solceller är att de producerar olika mycket solenergi beroende på hur de monteras. Generellt sett producerar solceller som mest energi när de monteras i sydlig riktning, med en lutning på 15 – 60 grader.

Monterar man paneler i östlig eller västlig riktning producerar man ca 10 – 20 % mindre, och nordlig montering sker i princip inte överhuvudtaget. Om huset inte har ett tak som lämpar sig väl för solceller kan närliggande byggnader istället vara ett alternativ.

 

Ibland krävs det bygglov

Även om det sedan 2018 har blivit mer lättsamma regler kring bygglov för solceller finns det idag vissa undantag för när solpaneler behöver bygglov. Exempel på detta är om de monteras på ett platt tak (och behöver vinklas upp), om byggnaden är K-märkt eller om det bryter mot områdets detaljplan.

I vissa fall kan det därför vara så att solpaneler på den primära bostaden kräver ett bygglov, medans det fungerar att installera på en närliggande byggnad utan bygglovskrav.

 

Mindre skugga

Ett av de största hindren för solelproduktion är skugga, eftersom att panelerna producerar som mest solel när solen skiner rakt på panelytan. För de bostäder vars tak skuggas under längre delar av dagen på grund av exempelvis en närliggande byggnad eller ett träd kan det därför vara en bra idé att istället installera solpaneler på attefallshuset.

  

Avdrag för dig som köper solceller till attefallshuset 

 I dagsläget finns det ett ROT-avdrag på 9 % av totalkostnaden för den som installerar solceller. För den som har tålamod kommer det däremot att introduceras ett nytt ’grönt bidrag’ på hela 15 % av totalkostnaden för en solcellsanläggning efter årsskiftet 2020 / 2021.

 

Attefallshus är ofta en lönsam investering

Ett Attefallshus i sig brukar oftast betala av sig själv genom att det höjer värdet på boningshuset och det är därför så många väljer att investera i Attefallshus samt solenergi. 

Det finns idag en rad olika benämningar för energieffektiva byggnader; lågenergihus, passivhus, minienergihus, resurseffektiva byggnader och plusenergihus är några av de förekommande begreppen. Gemensamt för dem alla är att de brukar vara kraftigt isolerade genom hela klimatskalet för att få låga energikostnader. Att bygga energieffektivt är lönsamt.

 

Behövs solpaneler till attefallhus som förbrukar lite energi?

 Jämfört mot många andra aktörer av Attefallshus så har våra hus på Modulhus tjocka väggar som stänger ute kyla på vintern och är anpassade för året runt boende och väger drygt ett ton. Dom är byggda med svenskt trä och hållbarhet i åtanke.

Vad händer då om man installerar solceller om energibehovet är lågt?

Först och främst kan du alltid använda den solel som produceras i den primära bostaden, sålänge elsystemen är sammankopplade. Är det så att anläggningen vid någon tidpunkt producerar mer el än vad man själv kan förbruka (t.ex. mitt på dagen en solig sommardag), kan man enkelt sälja tillbaka överskottselen till elnätet.

Vanliga anledningar till att installera solenergi 

Det finns många anledningar till varför husägare väljer att satsa på solenergi. Vi har valt att lista de främsta fördelarna nedan:

  • Solel är en miljövänlig, förnyelsebar energikälla
  • Solpaneler kräver i princip inget underhåll
  • Studier visar att det höjer värdet på huset
  • Solceller är en ekonomisk lönsam investering
  • Solcellsanläggningen sänker din elräkning markant

  

Är solpaneler verkligen värt investeringen?

 I nästan alla fall är det är faktiskt det. Detta tack vare att priset på solpanelerna har sjunkit samtidigt som deras produktionskapacitet har ökat markant de senaste åren. Man kan generellt sett säga att solpaneler har en återbetalningstid på 7 – 15 år.

 

Vad ska man tänka på när man köper solpaneler?

Eftersom att det inte är tillåtet att installera solceller själv köper de flesta en nyckelfärdig lösning med solpaneler, växelriktare och installation. I detta fall är det viktigaste att man utvärderar flera offerter, samt tittar på referenser och historik för det företagen man undersöker.  

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.