User Vad är Lagfart, vad kostar det och hur ansöker jag?

Lagfarten är ditt bevis för att du är ägare av ett hus eller tomt. Den används exempelvis av banker som underlag när du ska ta ett lån eller av mäklare om du ska sälja.

Här beskriver vi allt du behöver veta om lagfart

När du köpt din tomt och står i begrepp att börja planera huset, glöm inte viktiga handlingar som lagfart och pantbrev.

Ansöka om lagfart

Det är oerhört viktigt att du inom lagstadgad tid ansöker om en lagfart när du köpt ett nytt hus eller tomt. När du blir ny ägare till en fastighet måste du enligt lag registrera detta genom en lagfartsansökan till Lantmäteriet inom tre månader. Samma sak gäller vid överlåtelse av tomträtter, men då behöver du göra en ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav. Om inte din bank hjälper dig med lagfartsansökan kan du ansöka själv hos Lantmäteriet, som sköter fastighetsregistret i Sverige.

När söker du lagfart

Vid en bostads- eller tomtaffär upprättas ett köpekontrakt och eventuellt ett köpebrev. När köpare och säljer har undertecknat köpekontraktet är köpet bindande och kan inte ångras utan konsekvenser. På tillträdesdagen får du sedan ett köpebrev. Det är kvittot på att hela köpeskillingen är betald. Med köpebrevet kan du registrera dig som ny ägare och få lagfart till fastigheten Om du köper en obebyggd tomt kan tillträdet ibland ske direkt och då är det möjligt att endast en köpehandling används. Om du har ett köpebrev lämnar du in det i original, tillsammans med en bestyrkt kopia till Lantmäteriet. Om köpebrevet innehåller villkor som innebär att köparen endast får vilande lagfart, måste köparen söka full lagfart så snart villkoret inte längre hindrar att full lagfart beviljas. Om ni har använt er av endast en köpehandling får du söka lagfart med stöd av denna.

Kostnad för lagfart och stämpelskatt

Kostnaden för att registrera lagfart för en fastighet eller tomträtt består av två delar. Dels en expeditionsavgift på 825 kronor, dels en stämpelskatt som beräknas på försäljningspriset. För att få veta hur mycket stämpelskatten blir tar du det högsta beloppet av husets försäljningspris eller taxeringsvärdet från året före du ansöker, och gångrar med 1,5 procent. Bolag eller juridiska personer betalar istället 4,25 procent. När du har kostnaden för expeditionsavgift och stämpelskatt kan du enkelt räkna ut vad din totala kostnad blir. Du betalar lagfarten 4–8 veckor efter tillträdet.

Avdragsgillt vid försäljning

För dig som ska sälja din bostad kan det vara bra att veta att kostnaden både för lagfart och för pantbrev är avdragsgilla i din deklaration. Det betyder att du därmed kan minska hur mycket vinstskatt du eventuellt ska betala.

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.