Bra att veta när du ska köpa tomt för att bygga hus

Att köpa en tomt för att bygga hus kan vara en av de största investeringarna du någonsin kommer att göra och att hitta en attraktiv tomt att bygga hus på är en viktig faktor. Planeringstadiet är därför något du bör lägga mycket tid på och noggrant överväga dina alternativ och så att du gör rätt val. I denna artikel kommer vi titta på vad du bör tänka på när det kommer till köpa tomt.

Vad är din tomtbudget?

Innan du börjar leta efter tomt är det viktigt att fastställa budget. Detta kommer bidra till att lättare lägga fokus på de alternativ som är realistiska för dig, samt bidra till att undvika att överskrida dina ekonomiska gränser.

Vilken typ av tomt och läge vill du ha?

Innan du köper tomt är det viktigt att tänka på vilken typ du vill ha. Vill du ha en tomt i en stad, på landet eller kanske vid vattnet? Viktigt är också att tänka på tomtens storlek och omgivning. Hur långt ligger tomten från ditt arbete? Även omgivningens karaktär och atmosfär kan påverka ditt beslut. Vill du bo i en lantlig eller stadsnära miljö? Vilken typ av grannskap söker du?

Villa Vårvinga modulhus

Vilka tomter är mest attraktiva?

Men vad gör en tomt attraktiv? Här är några faktorer som kan påverka tomtens attraktivitet. Den bestämmer läget och avgör vilket andrahandsvärde hela din fastighet får. Tomtens läge är också en viktig faktor att tänka på när du ska köpa en tomt. Tänk på områdets infrastruktur, tillgänglighet och närhet till skolor, sjukhus, butiker och andra nödvändigheter.

En havstomt, sjötomt eller havsnära är mer attraktiv tomt och är därmed en av de bästa fastighetsinvesteringar man kan göra. Sådana tomter har alltid ett bestående värde och kan säljas vidare även om man inte bygger på den. Men givetvis är dessa tomter dyra och ofta kan själva tomten svälja halva byggbudgeten beroende på vilken del av Sverige man bygger. Sjö- och hav tomtar är helt överkomliga i norra delar av Sverige och i inlandet där de kostar cirka 3-500.000 kronor. De dyraste lägena ligger i Stockholms skärgård, Skånes kust och västkusten där en havstomt ofta ligger mellan 4-7 miljoner kronor. Vissa tomter är bra men har ett hus som kanske inte är din smak, då kan det bli aktuellt att istället köpa tomt och riva huset. Vissa tomter går i släkten och är så kallad One in a life time möjlighet. Det kan vara svårt att hitta tomter och ibland behöver man bara slå till.

Villa Glimhem från Modulhus

Tomtens topografi är också en viktig faktor att tänka på. Tänk på om tomten är platt eller om det finns kullar och backar. Detta kommer att påverka hur lätt eller svårt det blir att bygga huset. Tomter med högt läge eller fri sikt tomter som är lite eftertraktade tomter och ofta vill få en känsla av avskildhet från grannar och det är lättare att få om huset placeras högre än omgivande hus. Om tomten är platt och huset måste placeras lägre än grannarnas så kan känslan av insyn öka och att grannarna kan titta in eller ned på er när ni vistas utomhus på tomten. På en kuperad tomt kan det finnas möjlighet att placera huset på högsta punkten även om tomten i sig inte har ett högt läge. Med högre tomtläge så kommer också ofta bättre ljusinflöde både på tomt och i hus. Och vi svenskar älskar att få ljus in i vårt boende. En av de vanligaste frågorna vid husförsäljning som mäklare får från spekulanter är: har tomten sol hela dagen, finns det kvällssol, finns det bra söderläge att odla på? Hur rör sig solen på tomten? Samt är det bra sol för solpaneler?

Vad är tomtens topografi?

Tomtens topografi är också en viktig faktor att tänka på. Tänk på om tomten är platt eller om det finns kullar och backar. Detta kommer att påverka hur lätt eller svårt det blir att bygga huset. Tomter med högt läge eller fri sikt, är mer eftertraktade tomter där man ofta är ute efter en känsla av avskildhet från grannar, vilket är lättare att få om huset placeras högre än omgivande hus. Om tomten är platt och huset måste placeras lägre än grannarnas så kan känslan av insyn och överblick öka, vilket kan inskränka den privata sfären. På en kuperad tomt kan det finnas möjlighet att placera huset på högsta punkten även om tomten i sig inte har ett högt läge. Med högre tomtläge kommer också ofta bättre ljusinflöde både på tomt och i hus, något vi svenskar älskar. Några av de vanligaste frågorna vid husförsäljning mäklare får från spekulanter är om tomten har sol hela dagen, om det finns kvällssol, ett bra söderläge att odla på. Kort och gott hur solen rör sig på tomten, samt om huset passar bra sol för solpaneler.

Är tomten lättbyggd? 

Platt tomt
Ibland lockar mäklarsidor med beskrivningen ”platt och lättbyggd tomt”. Många gånger kan det stämma att det blir enklare och billigare att markbereda en platt tomt. Det är också lite enklare att för ett otränat öga se och visualisera hur huset kommer ligga på en redan platt tomt. T.ex. kan du se hur skuggor från grannens träd eller omgivande hus faller på tomten och kan anpassa husets placering efter det. Därför är markberedning en svår post i budgeten att bedöma på förhand. Om man har otur kan marken vara för svag i bärigheten och man brukar oftast påla för huset.

Bygga på hus på kuperad tomt
Innan du åker ut och ska kika på en tomt kan du via tomtkartor som finns på Lantmäteriet se hur höjd linjerna går på tomten och ju tätare linjerna ligger desto brantare är stigningen på höjden.

Villa Glimhem från Modulhus

En tomt med mycket berg
En bergstomt kan ha hög potential att bli ett guldläge, men har också många utmaningar. Generellt är kostnaden av sprängning svår att avgöra på förhand, men det man ofta inte tänker på är kostnaden för borttransportering av stenmassor som uppstår. Vid en eventuell sprängning måste även grannar informeras och efter att sprängningen är klar måste även grannhusen inspekteras så inga sprickor uppstått i fasad, murstock etc. Det är markberedarens ansvar att se till att sprängningen utförs rätt.

Framkomlighet till tomte
Glöm inte att se över möjligheten för lyftkran och andra maskiner att kunna ta sig fram.

Andra faktorer som påverkar är även:

Tomtens storlek och form
Tomtens storlek och form kan också påverka tomtens attraktivitet. En större tomt med gott om plats för trädgård eller andra utomhusaktiviteter kan vara attraktiv. En tomt med en unik eller annorlunda form kan också vara mer eftertraktad av vissa köpare. Kanske inte i ett första skede, men i framtiden kanske du vill bygga en pool. Viktigt är då att tänka på om utrymme finns för ett tillhörande poolhus och en friggebod till förvaring. Tomtens storlek spelar även in om du vill borra för bergvärme. Då är det upp till enskild fastighetsägare att se till att borrhålen placeras minst 10 meter från tomtgräns. Du kanske även vill få plats för garage.

Byggrättens storlek

Byggrätten på en tomt avgörs vanligtvis av detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för det område där tomten är placerad. Detaljplanen eller områdesbestämmelserna kan begränsa antalet våningar på huset eller kräva att byggnaden ska ha viss utformning. Det är viktigt att du undersöker vilka regler som gäller för just din tomt för att undvika obehagliga överraskningar senare. Om du har svårt att tolka byggrätten kan du alltid vända dig till kommunen för att få hjälp. 

Vill du ha pool på tomten?

 Då blir storleken på tomt också viktig, och även den typ av markförhållande för att kunna gräva för pool. Läs vår guide om att köpa tomt för byggnation av pool.

Infrastruktur och tekniska lösningar
Tillgången till tekniska lösningar och infrastruktur kan också påverka tomtens attraktivitet. En tomt med tillgång till vatten, avlopp och elektricitet kan vara mer attraktiv än en tomt utan dessa funktioner. Tillgång till snabbt internet kan också vara ett plus.

Vilka restriktioner finns det?
Innan du köper en tomt är det också viktigt att ta reda på om det finns några restriktioner som kan påverka ditt byggprojekt. Tänk på områdets byggrestriktioner, bestämmelser och eventuella begränsningar för byggnation. Ta reda på strandskydd med mera. Lättast att kolla upp är om du ringer kommunens bygglovsavdelning som även kan slussa dig vidare till Lantmäteriet om det behövs.

Vilka tjänster finns tillgängliga?
Tänk också på vilka tjänster som är tillgängliga på tomten. Tänk på vattenförsörjning, avloppssystem, elektricitet och annan infrastruktur som kan påverka ditt byggprojekt.

Hur är grannskapet?
När du köper en tomt är det också viktigt att tänka på grannskapet. Tänk på områdets kriminalitet, miljö och grannarnas livsstil. Tänk på om du trivs med miljön och om det passar din livsstil.

Hur ser kommande projekt ut i området?
Har grannarna sökt bygglov för nya byggnader? Har kommunen planer på att bygga nytt nära? Kanske älskar du att en förskola byggs tvärs över gatan eller kanske var det just det faktum att komma bort från barnskrik som fick dig att köpa din tomt? Om närområdet är avgörande för din trivsel bör du kolla upp kommunens byggplan, vem som äger skogen nära. För att ta reda på kommunens planer kan du besöka deras webbplats, titta efter efter detaljplan och kommande projekt.

Hur lång tid tar det att bygga huset?

Innan du köper en tomt är det också viktigt att tänka på hur lång tid det tar att bygga huset. Tänk på hur lång tid det tar att få bygglov, planera byggnationen och bygga huset själv. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att du innan du slår till att köpa tomt, behöver titta på den. Ingenting kan ge dig bättre information än att på plats bedöma om det är tomten för dig eller inte. Det finns många faktorer som kan påverka tomtens attraktivitet, som läge och omgivning, storlek och form, topografi, tillgänglighet av tekniska lösningar och infrastruktur, samt tillgänglighet av bygglov och bygganmälan. Det är viktigt att tänka på dessa faktorer när du söker efter en tomt för att bygga ditt drömhus.

Läs även, vem äger marken?

Läs fler inlägg om tomt.

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.