26 april 2018

Modulnytt

Vad innebär ett nyckelfärdigt Attefallshus

Ett Nyckelfärdigt attefallshus innebär att huset är helt inflyttningsklart. 

Nyckelfärdiga attefallshus kan byggas helt färdiga i fabrik och lyfts sedan av på kundens tomt, färdiga och kan brukas direkt. Då är det nyckelfärdigt redan vid leverans och tar inte mindre en några timmar att installera.

Det går också att sektionsbygga huset på plats. Att huset kommer i moduler förbereda med fönster,dörrar,väggar & isolering. 

Denna byggteknik är lite mer omfattande då den kräver mer arbete på plats. 

Denna lösning lämpar sig när kunden önskar bygga på platta på mark eller har svårare framkomlighet till tomten där huset ska stå.

Montering av modulerna tar cirka 3-5 arbetsdagar. När attefallshuset moduler har monteras bygger man tak och tätar ihop. När det är klart återstår invändigt material och arbete, då monterar man ytskitksmaterial och bygger badrum/kök osv. en process som tar cirka 4-6veckor.