Vad innebär ett nyckelfärdigt Attefallshus?

Ett nyckelfärdigt attefallshus innebär att huset är helt inflyttningsklart. Nyckelfärdiga attefallshus kan byggas helt färdiga i fabrik och lyfts sedan av på kundens tomt, färdiga och kan brukas direkt.

Nyckelfärdigt hus – flytta in samma dag 

  • Då är det nyckelfärdigt redan vid leverans och tar inte mindre en några timmar att installera.
  • Huset är helt inflyttningsklart vid leverans!
  • Du kan helt enkelt ta fram din nyckel och flytta in!

Det går också att sektionsbygga huset på plats. Att huset kommer i moduler förbereda med fönster, dörrar,väggar & isolering. Denna byggtekniken med moduler är lite mer omfattande då den kräver mer arbete på plats.

Denna lösning lämpar sig när kunden önskar bygga på platta på mark eller har svårare framkomlighet till tomten där huset ska stå.

Montering av modulerna tar cirka 3-5 arbetsdagar. När attefallshuset moduler har monteras bygger man tak och tätar ihop. När det är klart återstår invändigt material och arbete, då monterar man ytskiktsmaterial och bygger badrum/kök osv. en process som tar cirka 4-6 veckor.

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.